Gezondheid

Gezondheid

De aanleg van rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam heeft de gemeente Schiedam aangegrepen om een reeks van maatregelen te laten treffen waardoor de weg in het landschap wordt ingepast. Schiedam haalde een belangrijke slag binnen met het dubbel grondgebruik van het tunneldak van de A4 voor sport en recreatie. In plaats van een rijksweg of een betonnen casco ligt er daardoor binnenkort een stads- en sportpark boven de nieuwe rijksweg A4. Door een akkoord te sluiten over ondertunneling van rijksweg A4 verbetert de leef- en verblijfskwaliteit van de omwonenden, die anders zouden zijn geconfronteerd met een nieuwe rijksweg. De tunnel is voorzien van geluidsdempende wanden. De rijksweg is helemaal ‘ingepakt’ wat de luchtkwaliteit weer ten goede komt. Het bijzondere aan de oplossing in Schiedam is de betonconstructie met luifels aan de landtunnel. Dit biedt ruimte om een uniek sportpark te realiseren: bovenop de tunnel van een rijksweg.

Meer bewegen

Meer bewegen

Met de verschuiving van enkele sportclubs naar het tunneldak werkt Schiedam aan de realisatie van drie moderne, optimaal en multifunctioneel gebruikte sportparken – naast sportpark Bijdorp – die goed in de omgeving zijn ingepast en goed bereikbaar zijn. Meer informatie hierover staat bij Sport. Sport en bewegen staan in deze parken centraal, zowel in verenigingsverband als ongeorganiseerd en/of recreatief en zowel binnen als buiten. De moderne accommodaties lenen zich er uitstekend voor dat sportclubs winnen aan professionaliteit qua organisatie. Er ontstaan fusies en de clubs ontwikkelen zich tot vitale sportverenigingen die maatschappelijk verantwoord operen in de Schiedamse samenleving.

Door het scala aan sportmogelijkheden die dan in Schiedam bestaat, wordt de sportparticipatie van de inwoners bevorderd. Schiedammers worden uitgenodigd om meer te bewegen waardoor hun gezondheid verbetert.

Groen en goed wonen

Groen en goed wonen

Door de vrijgekomen ruimte op de huidige sportaccommodaties is er ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe, groene woonmilieus. Het gaat om woningen waarmee Schiedam een kwaliteitsslag kan maken in het midden- en hogere woonsegment van de stad.

Met de plannen voor Kethel en Harga Zuid ontstaan nieuwe wijken in een prettige, groene omgeving: vlakbij het park of de Poldervaart. Het gaat om gebiedsontwikkeling waarbij de gezondheid van de bewoners hoog in het vaandel staat.

Door verscheidenheid in wonen te bieden en een stevige impuls te geven op het gebied van sport en groen, ontstaan kansen voor Schiedammers. Een betere leefbaarheid, meer mogelijkheden om te bewegen en een wooncarrière doorlopen binnen de stad.