Wonen

Wonen

Op een aantal interessante locaties midden in Schiedam verrijzen nieuwe woonwijken. Voor Schiedam geen Vinex-wijken, maar buurten die aansluiten op bestaande structuren, waarbij de nieuwe bewoners terug kunnen vallen op de voorzieningen die er al zijn.

Een aantal sportverenigingen verhuist medio 2016 naar het nieuwe Sportpark A4. De locaties in Schiedam die hierdoor vrijkomen, bieden de gemeente ruimte voor woningbouw. Zo kan op de voormalige velden van vv Kethel Spaland in Kethel en van handbalvereniging Ventura in Harga worden gebouwd. Het gaat om woningen waaraan in Schiedam een duidelijke behoefte is en een goede aanvulling vormen op het bestaande aanbod in Schiedam. 

Locatie Harga Zuid

Met de handbalvereniging Ventura praat de gemeente Schiedam sinds 2012 over een verhuizing van de huidige locatie in Sportpark Harga naar een nieuwe accommodatie op het Sportpark A4. Hierdoor komt de driehoek tussen de Olympiaweg en de Sportlaan vrij voor woningbouw. Deze locatie op Harga Zuid is het eerste woningbouwplan waarmee Harga op de kaart wordt gezet voor woningzoekenden. Het gaat om ongeveer 160 energiezuinige woningen. Meer informatie over de locatie vindt u op de website www.parkharga.nl 

Lees meer

Locatie Kethel

De gemeenteraad heeft in 2009 al besloten dat het sportpark Kethel wordt gesloten. De twee voetbalclubs, die hier spelen, zijn met het oog op de ontwikkelingen inmiddels gefuseerd tot vv Kethel Spaland. Na verhuizing naar het sportcomplex op het tunneldak kan dit terrein in najaar 2016 bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Dura Vermeer gaat op de vrijgekomen locatie in Kethel een unieke, exclusieve woonwijk met groene uitstraling realiseren. Het nieuwbouwproject onder de naam ‘Schiedamse Meesters’ gaat circa 100 luxe woningen in verschillende typologieën tellen. 

Meer informatie over de locatie vind u op www.schiedamsemeesters.nl

Lees meer