Wonen

Locatie Kethel

Locatie Kethel

De locatie Kethel ligt tegen het Beatrixpark aan en wordt omsloten door de oude landijsbaan, de Poldervaart, het verlengde van de Hargsingel en de woningen aan de Schiedamseweg. In de nabije omgeving zijn de winkels te vinden in ‘t Hof van Spaland en daarnaast zijn er veel recreatieve- en sportvoorzieningen. De wijk zelf gaat opvallend groen en waterrijk ogen. Veel woningen krijgen een tuin aan het water. Verharding wordt geminimaliseerd en er worden natuurvriendelijke oevers, rietzones en hagen gerealiseerd.

In de Schiedamse Meesters worden vrijstaande en halfvrijstaande woningen afgewisseld met korte rijtjes eengezinswoningen. Alle woningen staan in een landschappelijke tuin, die mooi aansluit bij het natuurlijke en groene karakter van de wijk.

Wilt u meer weten over de Schiedamse Meesters? Bezoek dan de website www.schiedamsemeesters.nl of de Facebookpagina . Voor het unieke project wordt ook een speciale app ontwikkeld, waarmee de ontwikkelingen op de voet gevolgd kunnen worden. 

Voor een impressie of voor meer informatie over de nieuwe behuizing van vv Kethel Spaland op Park A4 kunt u kijken bij Sport.

 

Informatie bouwwerkzaamheden

Recent heeft de kap van enkele bomen langs de Schiedamseweg plaatsgevonden. Op deze plek (ten zuiden van Schiedamseweg 119), zal de nieuwe wijkontsluiting van het nieuwbouwplan gerealiseerd worden.
De planning op hoofdlijnen van de werkzaamheden t/m de 1e bouwfase is:
dec. 2016 : slopen bestaande bebouwing sportpark
jan. 2017 - febr. 2017 : aanleggen/bouwen duikerbrug voor nieuwe wijkontsluiting
febr. 2017 - mei 2017 : divers grondwerk en bouwrijp maken terrein
vanaf medio 2017 : start bouw 1e fase
medio 2018 : oplevering 1e fase Schiedamseweg

Het uitgangspunt is dat de Schiedamseweg bereikbaar blijft voor de omwonenden tijdens de werkzaamheden. Slechts incidenteel zou de weg gedeeltelijk en kortstondig afgezet kunnen worden. Daarnaast zullen de gemeente Schiedam en Dura Vermeer passende maatregelen treffen in het kader van het vele fietsverkeer over de Schiedamseweg. De bestaande fietssluis in de Schiedamseweg blijft sowieso gehandhaafd.

Bouwroute
De bouwroute loopt vanaf de A20, via de Churchillweg, Pr. Beatrixlaan en Schiedamseweg naar het bouwterrein. Zie de afbeelding hieronder.

Zodra de nieuwe wijkontsluiting (duikerbrug) gereed is, zal via deze weg het meeste bouwverkeer het plangebied binnenrijden.

Ongemak/calamiteiten
Ondanks alle maatregelen die wij zullen treffen, kunnen de werkzaamheden tot ongemak leiden. Wij vragen uw begrip hiervoor. In geval van klachten of calamiteiten kunt u contact opnemen met ons klachtennummer: 06 – 10894342.