Dura Vermeer

Dura Vermeer

Dura Vermeer is actief in bouw, infrastructuur, engineering en dienstverlening. Projecten worden daarbij in opdracht van derden en voor eigen risico ontwikkeld, gerealiseerd en geëxploiteerd. Dura Vermeer is onderscheidend en gaat vernieuwend te werk. Samen met onze partners bieden wij toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende bouwopgaven. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit en duurzaamheid.

Dura Vermeer benut en bouwt haar 160 jaar aan kennis en ervaring voortdurend uit om ook in de toekomst met vakmanschap een optimale bijdrage te leveren aan het waarmaken van de ambities van klanten. Daartoe is Dura Vermeer relatiegedreven en beschikt zij over een solide financiële basis om de ambities waar te maken.

Dura Vermeer is zich bewust van haar maatschappelijke invloed en ziet maatschappelijke verantwoordelijkheid als vanzelfsprekend. We zien dit terug in alles wat wij doen: in onze projecten, in onze organisatie, zowel direct als indirect. Dit betekent dat innovatie, een open en integere stijl van zaken doen, klantvriendelijkheid, maar zeker ook de zorg voor milieu en duurzaam ondernemen wezenskenmerken zijn in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Voor meer informatie: http://www.duravermeer.nl/

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft 7 kilometer nieuwe snelweg aangelegd van Delft tot aan het Kethelplein. Komende vanuit Delft ligt de weg circa 1 kilometer lang op maaiveld hoogte. Daarna ligt de weg over een lengte van circa 2,6 kilometer half verdiept. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar gaat de snelweg omhoog om uit te komen in de Ketheltunnel van 2 kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 en de A20.

De werkzaamheden zijn in april 2012 officieel gestart; eind 2015 is de weg voor het verkeer opengesteld.

De nieuwe A4 kan circa 10.000 voertuigen per uur verwerken (totaal van beide richtingen). Op een gemiddelde werkdag zullen circa 128.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van de A4. Hierdoor wordt de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk verbeterd. In 2020 kan 60% meer verkeer tussen Den Haag en Rotterdam reizen en de reistijd zal flink afnemen. Bovendien wordt het netwerk robuuster, omdat er bij een ongeval of werkzaamheden aan de A13 een alternatieve route is. Het blijft echter druk en het is niet zo dat er geen files meer zullen zijn.

De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam heeft circa 600 miljoen euro gekost. Dat is inclusief alle personeels- en voorbereidingskosten (zoals grondverwerving en verlegging kabels en leidingen) en BTW.

Meer informatie is verkrijgbaar via www.a4delftschiedam.nl .

VolkerWessels Vastgoed

VolkerWessels Vastgoed

VolkerWessels Vastgoed ontwikkelt en realiseert omgevingen waar het prettig wonen, werken en leven is, op een innovatieve en creatieve wijze. Met oog voor de bewoners en gebruikers. Dat doen wij samen met onze collega’s van de VolkerWessels Bouwconcern.

Samen VolkerWessels
VolkerWessels is actief in de marktsectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom, waar we alle vragen op het gebied van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren aanpakken. Dit doen we door bundeling van kennis en vaardigheden, met een integrale aanpak van multidisciplinaire projecten en met een gezonde financiële basis. VolkerWessels is een onderneming die kansen benut en duurzame innovaties introduceert. 

Onze filosofie
Wij bij VolkerWessels Vastgoed combineren grondige kennis met een gezonde kijk en een drijfveer tot innovatie. Het ontwikkelen van nieuwe leefomgevingen vraagt een grote verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Die tonen we in al onze projecten, van kleinschalige renovatie en nieuwbouw van woningen tot de opzet van gehele nieuwe woonwijken en de herontwikkeling van nieuwe woon- en werkomgevingen. 

Duurzaam
Duurzaam bouwen, met oog voor de toekomst, heeft onze speciale aandacht. Het is onze ambitie om zaken met blijvende waarde te maken, ook voor toekomstige generaties, met respect voor het milieu. Dit doen we bij voorkeur samen met onze klanten, zoals u. Wij stellen ons tot taak bouwconcepten te ontwikkelen voor de toekomst, met lage CO2-uitstoot, milieubewust grondstoffengebuik en bescherming van flora en fauna. Onze PlusWoning en MorgenWoning zijn hiervan voorbeelden, waarbij het energiegebruik zover kan worden gereduceerd dat per saldo geen energiekosten hoeven te worden betaald.

Meer informatie vindt u op onze website: www.VolkerWesselsVastgoed.nl