Wonen

Locatie Harga Zuid

Locatie Harga Zuid

Bij de ontwikkeling van Harga Zuid is de ambitie om een duurzame woonwijk te realiseren met een prettige woonomgeving: Park Harga. Hier komt een groene en autoluwe wijk aan een nieuwe singel (‘Olympiasingel’) die ingepast wordt in de groene rand langs de Poldervaart. Om een gevarieerd woonmilieu aan te bieden en het openbaar gebied een hoge verblijfskwaliteit te geven, worden zogenaamde speelstraten ingericht. De twee speelstraten vormen de centrale verblijfs-, ontmoetings- en speelplekken voor de buurt.

In Park Harga wordt op verschillende vlakken aandacht geschonken aan duurzaamheid, ecologie en waarde voor de toekomst. Bestaand groen wordt zoveel mogelijk behouden, ingepast en versterkt. Er worden nieuwe watergangen aangelegd in het gebied.

VolkerWessels Vastgoed gaat deze locatie ontwikkelen en bouwen volgens het concept PlusWonen. Dit concept combineert efficiënt en betaalbaar bouwen met een hoge kwaliteit, een grote keuzevrijheid voor de consument en een duurzame manier van bouwen. De gehele wijk is ‘all electric’ waarbij 24 woningen aan de singel meteen worden uitgevoerd als ‘energie-rekening nul’. Door als koper te kiezen voor verschillende opties kunnen de andere woningen ook een energie-neutraal label krijgen. Bij verhuizing van de handbalvereniging Ventura naar een tijdelijk onderkomen, om de tijd te overbruggen naar de opening van sportpark A4, kan de locatie al bouwrijp worden gemaakt.

Voor een impressie of voor meer informatie over de nieuwe behuizing van de handbalvereniging Ventura op Park A4 kunt u kijken bij Sport