Partners

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft 7 kilometer nieuwe snelweg aangelegd van Delft tot aan het Kethelplein. Komende vanuit Delft ligt de weg circa 1 kilometer lang op maaiveld hoogte. Daarna ligt de weg over een lengte van circa 2,6 kilometer half verdiept. Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar gaat de snelweg omhoog om uit te komen in de Ketheltunnel van 2 kilometer. Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 en de A20.

De werkzaamheden zijn in april 2012 officieel gestart; eind 2015 is de weg voor het verkeer opengesteld.

De nieuwe A4 kan circa 10.000 voertuigen per uur verwerken (totaal van beide richtingen). Op een gemiddelde werkdag zullen circa 128.000 motorvoertuigen per etmaal gebruik maken van de A4. Hierdoor wordt de bereikbaarheid tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk verbeterd. In 2020 kan 60% meer verkeer tussen Den Haag en Rotterdam reizen en de reistijd zal flink afnemen. Bovendien wordt het netwerk robuuster, omdat er bij een ongeval of werkzaamheden aan de A13 een alternatieve route is. Het blijft echter druk en het is niet zo dat er geen files meer zullen zijn.

De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam heeft circa 600 miljoen euro gekost. Dat is inclusief alle personeels- en voorbereidingskosten (zoals grondverwerving en verlegging kabels en leidingen) en BTW.

Meer informatie is verkrijgbaar via www.a4delftschiedam.nl .

Overige Partners