31.03.16

Inschrijving Park Harga geslaagd

Park Harga blikt terug op een geslaagde Start Verkoop! Meer dan 300 geïnteresseerden voor Fase 1 van Park Harga kon men verwelkomen. 

Kon u er niet bij zijn? Alle informatie, zoals de brochure en de prijslijst, is vanaf nu ook te vinden als download op de website.

http://www.parkharga.nl/woningen/

Een gedrukte brochure is ook af te halen bij www.ankebodewes.nl/

 
 
Lees meer
31.03.16

Toon je talent!

 Het gaat om jonge talentjes die nog geen lid zijn en willen voetballen of keepen. Voor de F- en E-jeugd is er van 11.00-12.15 uur een clinic. Voor de D- en C-jeugd tussen 13.00-14.30 uur. Aanmelden een half uur voor aanvang!

SVV biedt de jongeren: voetballen op hoog niveau aan, trainers met ruime ervaring, mogelijkheden om je als speler zowel mentaal als technisch te ontwikkelen én veel plezier.

Aanmelden kan via talentendag@sv-svv.nl .

Lees meer
31.03.16

Ventura viert jubileum

Handbalvereniging Ventura bestaat op 1 april 70 jaar. Dat feestelijke feit laat de club niet ongemerkt voorbij gaan. Op vrijdag 1 april is er in de kantine (Parkweg 412) een feestavond vanaf de B-jeugd tot senioren.

Vanaf 19.30 uur is er voor iedereen een kop koffie, thee en een gebakje. Het programma vermeldt verder een quiz, toespraken en disco. Later dit jaar, als het weer wat beter is, zet Ventura de jubileumviering voort met een jeugddag (4 juni), familietoernooi (5 juni), reünie en bbq.

www.hvventura.nl

Lees meer
24.03.16

Start verkoop eengezinswoningen

Het gaat om 24 energieneutrale eengezinswoningen. De start van de verkoop van appartementen zal echter later dit jaar plaatsvinden. Wel is het de bedoeling van bouwer Volker Wessels Vastgoed om de bouw van de eengezinswoningen en van de appartementen gelijktijdig te starten. De eerste bewoners krijgen de sleutel medio 2017! Park Harga wordt een nieuwe, groene woonwijk tussen Schiedam-Noord en Centrum, gelegen aan de Poldervaart.

Zie voor meer informatie over de exacte tijd en locatie van de start verkoop http://www.parkharga.nl/nieuws/582/28-maart-tweede-paasdag-start-verkoop-eengezinswoningen-verkoop-appartementen-uitgesteld/

Lees meer
11.03.16

A4 Delft Schiedam: vlotter en veiliger van A naar B

Donderdag 10 maart is de A4 Delft-Schiedam officieel geopend. Dankzij de nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam rijdt het verkeer vlotter en veiliger van A naar B. De weggebruiker weet de nieuwe A4 Delft Schiedam goed te vinden. Op een werkdag rijden er 64.300 auto’s in beide richtingen overheen.  Het Rijk en de regio hebben meer gedaan dan alleen een weg aangelegd. Zo is er gekeken naar het gehele gebied en is geïnvesteerd in natuur, recreatie en betere condities voor boeren.

Positieve effecten

Een deel van het verkeer dat dagelijks gebruik maakt van de A4 Delft Schiedam reed voorheen over de A13. Daar constateert Rijkswaterstaat een afname van 16 tot 22 procent van het verkeer. De reistijd op de A13 is in de spits met 9 minuten afgenomen. Ook heeft het verkeer op de A20 in de ochtendspits richting Gouda een voordeel van 3 minuten. Daarnaast kiezen de weggebruikers van de N468 ook voor de nieuwe rijksweg en constateert de provincie Zuid-Holland daar minder sluipverkeer.  “Het is goed om te zien en te ervaren dat de A4 Delft-Schiedam direct voor verlichting op het drukke wegennet heeft gezorgd. Dat is erg belangrijk in een regio waar een kwart van ons bruto nationaal product wordt verdiend.” aldus minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu).

Toekomst

Ook al zijn de eerste resultaten positief, er is een langere periode nodig om meer te kunnen zeggen over de effecten voor de verkeersstromen. In november 2016 voert de provincie een effectrapportage uit. Op dit moment signaleren Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland meer verkeer bij de aansluitingen Den Haag Zuid (N211) en Rijswijk. Dit komt zeer waarschijnlijk doordat verkeer vanuit Rotterdam de N211 kiest om Den Haag in te gaan. Ook in Delft op de N470 bij de aansluiting van de A4 is het drukker. Mogelijk kiest het verkeer in en uit Delft meer voor de aansluiting met de A4.

Gedeputeerde verkeer en vervoer Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland is ook tevreden over het effect van de nieuwe A4: “De cijfers laten duidelijk zien dat de bereikbaarheid in het gebied is toegenomen, ook al is er meer verkeer op enkele provinciale wegen rondom de weg. We zullen dat vanzelfsprekend nauwgezet monitoren. Met de integrale aanpak van het gebied tussen Delft en Schiedam profiteert niet alleen de automobilist maar iedereen in het gebied.”

Het nieuwe stuk snelweg biedt in 2020 capaciteit aan 128.000 motorvoertuigen per dag.

Enthousiaste reacties

Rijkswaterstaat ontvangt positieve reacties van mensen die van de nieuwe weg gebruik maken. “De nieuwe #A4. Kwartier tijdswinst op rit van 40 minuten #snelthuis”,  schrijft een automobilist op twitter. “Het heeft dan 63 jaar geduurd maar proficiat met het mooie resultaat”, meldde een weggebruiker.  Door intensieve samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half)verdiepte ligging en een landtunnel, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien en te horen is. “Ik hoor de weg amper vanuit mijn huis, dit is een mooi voorbeeld voor andere projecten in Nederland” zegt een bewoner uit Schiedam.

Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)

De A4 Delft- Schiedam is een toonaangevend voorbeeld van landschappelijke inpassing in de omgeving van Midden-Delfland. De weg is onderdeel van het programma ‘Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS)’, waarmee naast de aanleg van rijksweg A4 Delft-Schiedam is geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen. De nieuwe rijksweg staat symbool voor de samenwerking en verbinding tussen alle partijen die aan IODS meewerken. Door samenwerking is de snelweg aangelegd in de (half) verdiepte ligging, waardoor de weg vanuit het Midden-Delfland gebied nauwelijks te zien is. Deze bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving is voor het Rijk en de regio erg belangrijk.

Lees meer
02.03.16

Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen

De ballet- en dansstudio Schiedam & Vlaardingen heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Daarin o.a. aandacht voor de voorbereidingen voor de uitvoering op 2 april. Verder meer nieuws over de deelname van de studio op 19 maart aan de open dag in het ziekenhuis Franciscus Vlietland.

http://www.ballet-endansstudioschiedam.net/wordpress/

Lees meer
22.02.16

Denktank groot succes

donderdag 10 maart was de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden in de Schiedamse Meesters. Ruim 190 mensen hebben zich aangemeld voor de denktank van wie er afgelopen donderdag ongeveer 90 mensen naar de bijeenkomst in Hoppe zijn geweest. Het was een zeer geslaagde avond.
Lees meer
09.02.16

Bestemmingsplan Park A4 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad van Schiedam in haar vergadering van 26 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Park A4’ (NL.IMRO.0606.BP0032) gewijzigd heeft vastgesteld.

Ter inzage

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 4 februari 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend op maandag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Voor vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan en de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Het bestemmingsplan Park A4 is digitaal ter inzage via: https://www.schiedam.nl/Def/bewoners/Wonen-en-Wijken/Ruimtelijke-plannen/Bestemmingsplan-Park-A4,-vastgesteld.html

Lees meer
09.02.16

Bestemmingsplan Sportpark Kethel vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam maken bekend dat de gemeenteraad van Schiedam in haar vergadering van 26 januari 2016 het bestemmingsplan ‘Sportpark Kethel’ (NL.IMRO.0606.BP0028) gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft eveneens de welstandsparagraaf Sportpark Kethel vastgesteld. Voorafgaand aan deze besluiten hebben burgemeester en wethouders van Schiedam hogere waarden (geluid) vastgesteld voor de bouw van 110 woningen op Sportpark Kethel.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het bestemmingsplan, de welstandsparagraaf en het besluit hogere waarde (geluid) liggen vanaf 4 februari 2016 gedurende 6 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het Stadskantoor, Stadserf 1 te Schiedam. Het KCC is op afspraak geopend op maandag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag van 08.30 tot 20.00 uur.

Voor vragen of opmerkingen over het bestemmingsplan, de welstandsparagraaf, het besluit hogere waarden (geluid) en de verdere procedure kunt u via telefoonnummer 14010 contact opnemen de heer S.J.C. Hovens, juridisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling.

Het bestemmingsplan Sportpark Kethel is digitaal in te zien via: https://www.schiedam.nl/Def/bewoners/Wonen-en-Wijken/Ruimtelijke-plannen/Bestemmingsplan-Sportpark-Kethel,-vastgesteld.html

Lees meer
09.02.16

Fusiebestuur HC Schiedam stelt zich voor...

Toch bleven er vragen over wie en wat deze zeven personen nu eigenlijk zijn en bewegen. Op de website van de fusieclub staan vier stellingen/vragen waarmee de bestuursleden zich nader introduceren.

Pak een kop koffie of een mok thee en ga er even voor zitten:

http://www.hcschiedam.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=17

Lees meer
04.02.16

Dura Vermeer sponsort sportclubs

Het gaat om vv Kethel Spaland en de hockeyclub Spirit. Dura Vermeer is op enkele plekken in Schiedam nauw betrokken bij de sport. Zo bouwt het bedrijf het sportcomplex op het tunneldak van de A4. Deze ontwikkeling is onderdeel van het gemeente brede project ‘Schiedam in Beweging’.

Dura Vermeer is de bouwer van het nieuwe sportverzamelgebouw. Dit jaar verhuist de voetbalclub van Kethel naar het sportcomplex op het tunneldak van de A4. Verder realiseert de ontwikkelaar op de vrijgekomen locatie in Kethel een exclusieve woonwijk met groene uitstraling. Het nieuwbouwproject onder de naam ‘Schiedamse Meesters’ gaat circa 100 luxe woningen in verschillende typologieën tellen.

Wilt u meer weten over de Schiedamse Meesters? Bezoek dan de website www.schiedamsemeesters.nl, de Facebookpagina, of download de Schiedamse Meesters app.

Lees meer
01.02.16

Voetbal voor senioren

 

Onder het motto ‘Sta niet langer langs de lijn, maar op het veld’ is S.V.V. in samenwerking met Seniorenwelzijn gestart met wandelvoetbal voor senioren.

De trainingen worden afgestemd op de conditie van de deelnemers. Alle deelnemers die zich aanmelden krijgen een intakegesprek en een Omegawave-test. Deze test controleert de conditie van de deelnemer en geeft aan of er stress of spanning in het lichaam aanwezig is. Daarnaast wordt er een hartfilmpje gemaakt. Tijdens de trainingen wordt de gezondheid van de spelers in de gaten gehouden, zodat er met plezier en verantwoord wordt bewogen. Bij het spelen van een wedstrijd worden het veld en spelregels aangepast.

Waar en Wanneer
De trainingen beginnen na de winterstop weer op donderdagochtend 4 februari 2016 om 10:30 uur. Het seizoen loopt tot en met juni 2016.

Kosten: € 15,00 per maand

Aanmelden via: Tel 010- 2486 888.Email; info@seniorenwelzijn.nl of via Hans van Dijk 06-25158108 email: voorzitter@sv-svv.nl

Lees meer
01.02.16

Beperkt parkeren Harga

 
Schiedam in Beweging zal het parkeerterrein in de hoek van Hermes/Olympiaweg/Sportlaan gaan gebruiken voor zandopslag.
Om het parkeren in dit gebied toch mogelijk te maken, wordt een klein deel van het parkeerterrein vrijgehouden voor parkeren. Door middel van borden wordt aangegeven dat de Olympiaweg aan weerszijden van de inrit van Hermes DVS in het weekend opengesteld is voor auto's.
De parkeervakken zijn in de lengte aan de kant van Hermes DVS aangebracht.
De gemeente hoopt op uw begrip.
 
Lees meer
19.01.16

Stage Lentiz Life College bij Schiedam in Beweging

Zij hebben van de gemeente Schiedam opdracht gekregen om een natuurspeeltuin te ontwerpen in de nabijheid van het sportpark A4. Aan het eind van dit schooljaar moet er een kant-en-klaar plan liggen. In juni 2016 studeert deze lichting af.

Ook in het schooljaar 2014-2015 hebben studenten van de MBO-studie Urban Design stage gelopen bij de gemeente. Acht van de tien studenten hebben de studie toen succesvol afgerond. Lentiz Life College is verheugd over de samenwerking met ‘Schiedam in Beweging’: “Dit is een bijzondere mooie opdracht. Zij moeten dadelijk met een plan komen dat uitvoerbaar is.” Of het plan daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, is nu nog niet bekend.

Drie dagen per week zijn de studenten op het Stadskantoor aan de slag onder supervisie van het projectteam ‘Schiedam in Beweging’. Onderdeel van de opleiding is het geven van een presentatie, waarbij de studenten moeten aangeven hoe hun natuurspeeltuin eruit ziet, op welke manier zij die willen realiseren en wat het kostenplaatje daarvan is.

De studenten moeten een aantal keren per jaar een presentatie geven over het plan van aanpak voor een natuurspeeltuin.

Lentiz I

Lees meer
19.01.16

Zwemmers naar NK masters

Masters zijn zwemmers van 20+ die het eens zijn met de volgende stelling: je stopt niet met sporten omdat je ouder wordt, maar je wordt ouder omdat je stopt met sporten!
De Open Nederlandse Master kampioenschappen korte baan worden gehouden van 21 januari t/m zondag 24 januari 2016 in Papendrecht.
Manon van Rooyen en Gerrit Buys zullen de estafetteteams versterken. Finn van der Bas, Conny Boer-Buys, Paul Brinkman, Joyce Brummelkamp, Nick Cleintuar, Roan Doves, Thomas Grudelbach, Paula 't Hart - Buitelaar, Renee de Jong, Helena Mels, Ramona Noordermeer,Bas v.d. Nouwelant, Gonnie en Harry Paas, Nadya Putter samen mat haar vader Willem Putter, Marco Schoenmakers, Karin Stein, Gertjan van der Vaart, Freddy van Veen, Ada Voogd en Danny Zulver zullen naast deelname aan de estafettes ook op individuele afstanden uitkomen.

Lees meer